PLC Szoftverfejlesztés

 PLC Szoftverfejlesztés

A munkafázis célja PLC szoftverek és megjelenítők elrendezéseinek kialakítása Megrendelőink részére.

Munkafolyamata:

Adatszolgáltatás – Igények felmérése.

Szoftver létrehozása – A szoftverterv kialakítása a szakmai igények tükrében. A szoftver megírása Codesys programnyelvben

Szoftver tesztelése – A szoftver tesztelése a gyártónál és a Megrendelőnél.

Szoftvermódosítás – A tesztelés és a Megrendelői igények visszavezetése a szoftverbe..

Szoftver bevezetése – A szoftver oktatása és telepítése.

Szoftver utánkövetése – Tanácsadás és további igények kezelése

 Licence szerződés

A SZOFTVER kizárólagos tulajdonosa a KÉSZÍTŐ, aki ezennel megadja a használati jogot a Felhasználónak. A SZOFTVER használati joga (korlátozott 2 gép felhasználó), kizárólagos és másnak át nem engedheti. (Korlátozott, mert jelen szerződés a SZOFTVER egy + egy példányának használatát engedélyezi egy számítógépre és egy szerverre, és kizárólagos, mert a használati jog csak a regisztrált felhasználót illeti meg.)

A Felhasználó a SZOFTVERT semmilyen jogcímen nem adhatja kölcsönbe, bérbe, használatának jogát nem ruházhatja át.

A SZOFTVER bármilyen változtatásának jogát a KÉSZÍTŐ minden előzetes bejelentés nélkül fenntartja.

A SZOFTVER használatát törvények és rendeletek szabályozhatják.

A hatályos törvények és rendeletek betartása a felhasználó felelőssége.

A KÉSZÍTŐ a rábízott információkat, adatokat üzleti titokként kezeli.

A KÉSZÍTŐ nem garantálja, hogy a SZOFTVER bármilyen tetszőleges hardver kiépítésű számítógépen fut. A KÉSZÍTŐNEK nem feladata, hogy a felhasználó által használni kívánt számítógépet alkalmassá tegye a SZOFTVER futtatására.

A Felhasználó vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy jelen szerződés pontjait sem a Felhasználó, sem a Felhasználó felelősségi, vagy ügyfélkörébe tartozó bármely más személy meg ne sértse, beleértve a SZOFTVER másolási tilalmát is. A Felhasználó semmilyen körülmények között nem okozhatja vagy engedélyezheti bárkinek, hogy a SZOFTVERT visszafejtsék, vagy bármi más módon megsértsék, illetve annak bármely részét más programokban alkalmazzák.

A KÉSZÍTŐ elhárít minden felelősséget bármely kárért, ide értve az üzleti haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység megszakadásából, adatok elvesztéséből vagy egyéb veszteségből adódó bármiféle károkért.

A KÉSZÍTŐ semmilyen felelősséget nem vállal információ vagy adatvesztésből adódó károkért.

Leave a Reply