Villamos tervezés

EPLAN 5 programban villamos tervdokumentáció létrehozása és módosításainak utánkövetése. Kinyomtatása Adobe Acrobat formátumba, AutoCAD formátumba illetve a tervek átadása EPLAN 5 formátumba. A projektek átadása CD-n vagy DVD-n történik.

Munka folyamata:

Adatszolgáltatás – A tervezéshez szükséges információk átvétele, illetve amennyiben létezik a Végfelhasználó házi szabványa illetve a céges formátumok átvétele.

Tervek létrehozása – A tervezés, a felmerült kérdések megbeszélése.

További információk – Amennyiben a rajzolásnál felmerülnek kérdések azt a vállalkozó írásban (e-mailben) egyezteti. Az egyeztetésre a Megrendelőnek 3 munkanap áll rendelkezésre. Ezen munkanapok a vállalási határidőt módosítják.

Tervmódosítások – Amennyiben a Végfelhasználó vagy a Megrendelő újabb adatszolgáltatása az eredeti tervet módosítja, úgy cégünk vállalja a tervek módosítását.

Helyszíni felügyelet – Amennyiben a Megrendelő igényli vállaljuk a tervünk helyszíni felügyeletét.

Helyszíni felmérés –Cégünk vállalja a helyszíni felmérést, hogy a dokumentáció tartalmát tekintve minél jobban megközelítse a megvalósult állapotot.

Teljesítések – A villamos tervdokumentáció teljesítései gyártói dokumentáció, illetve kiviteli dokumentáció, illetve ennek módosulatai. A Megrendelő a teljesített rajzok ellenőrzésére 2 hét áll rendelkezésére. A teljesített rajzok szakmai véleményezése, illetve az esetleges eltérések kezelése a következő teljesítésig vagy végteljesítéskor a garanciális időn belül történik. A tervjavítás határidejében a szakmai véleményezés átvételekor állapodnak meg.

Megrendelő céges formátumának kialakítása

Cégünk vállalja, hogy Megrendelőinek kialakítja saját logóval ellátott EPLAN-os kereteit, űrlapjait.

Munka folyamata:

Adatszolgáltatás – Amikor átadásra kerülnek a céges logók kép vagy AutoCAD dxf formátumban. Megbeszéljük, hogy milyen keretek űrlapok legyenek, vagy kinyomtatva megkapjuk az eddig használt kereteket, űrlapokat.

Céges formátum kialakítása – Cégünk létrehozza az Önök céges formátumát

Átadás-átvétel – Önök leellenőrzik, a céges formátumot

Teljesítés 1 – Amennyiben az ellenőrzés eredménye kis módosítás, akkor módosítás után elkészül a céges formátum, és egy leírás, hogy melyik változó mit jelent.

 Listák készítése EXCEL-be

A munkafázis célja az EPLAN-os generált táblázatok EXCEL fájlokba történő exportálása további feldolgozásra. Például sorkapocsterv, anyagjegyzék stb.)

Munka folyamata:

Adatszolgáltatás – A generált laptípusok meghatározása, a projektek átvétele, ha nem mi készítettük, kimeneti EXCEL formátum meghatározása.

Előkészítés – A generált lapok típusainak meghatározása és feldolgozása a későbbi exportáláshoz.

Feldolgozás – A projektekből a generált lapok exportálása EXCEL fájlokba.

Teljesítés – A kész EXCEL táblák átadása a munkapéldánnyal együtt.

5 év Garanciavállalás Dokumentálásra és Tervezésre

Cégünk 5 év garanciát vállal a projekt utolsó teljesítésétől és a végszámla teljesítéstől a dokumentáció tartalmára.

A garancia vállalás hatókörén kívül eső események:

A dokumentáció leadását követő módosítások – Amennyiben a Megrendelő rajzkarbantartási szerződést is megrendeli, úgy a módosítások rajzolását azon szerződés keretén belül tudjuk elvégezni. Amennyiben a megrendelés a rajzkarbantartási szerződést nem tartalmazza, úgy módosításokat utómunkaként tudjuk elvégezni amelyről jegyzőkönyv és munkalap készül.

A Megrendelő adatszolgáltatási hiányossága – Amennyiben a Megrendelő felel a felmérés minőségéért, ennek eredményéért nem tudunk felelősséget vállalni, ebből adódó adatszolgáltatási hiányosságok rajzmódosításoknak minősülnek. Lásd előző pont.

 A garancia vállalás hatókörén belül eső események:

Kis módosítások – Azok a utómunkaként jelentkező módosítások, amelyeknek értéke nem haladja meg a munkaértékének 2 százalékát.

A vállalkozó felmérésének hiányossága – Amennyiben cégünk felel a felmérés minőségéért, az ebből eredő rajzmódosításokat a garanciális idő alatt pótoljuk.

Hatósági tervezés esetében a Hatóság által előírt módosításait a garancián belül elvégezzük. Például Úszóműves tervezés.

A garancia vállalás feltételesen a végszámla teljesítésekor, véglegesen a végszámla pénzügyi kiegyenlítéskor lép életbe.