A munkafázis célja PLC szoftverek és megjelenítők elrendezéseinek kialakítása Megrendelőink részére.

Munkafolyamata:

 • Adatszolgáltatás – Igények felmérése.
 • Szoftver létrehozása – A szoftverterv kialakítása a szakmai igények tükrében. A szoftver megírása Codesys programnyelvben
 • Szoftver tesztelése – A szoftver tesztelése a gyártónál és a Megrendelőnél.
 • Szoftvermódosítás – A tesztelés és a Megrendelői igények visszavezetése a szoftverbe..
 • Szoftver bevezetése – A szoftver oktatása és telepítése.
 • Szoftver utánkövetése – Tanácsadás és további igények kezelése

Licence szerződés

 1. A SZOFTVER kizárólagos tulajdonosa a KÉSZÍTŐ, aki ezennel megadja a használati jogot a Felhasználónak. A SZOFTVER használati joga (korlátozott 2 gép felhasználó), kizárólagos és másnak át nem engedheti. (Korlátozott, mert jelen szerződés a SZOFTVER egy + egy példányának használatát engedélyezi egy számítógépre és egy szerverre, és kizárólagos, mert a használati jog csak a regisztrált felhasználót illeti meg.)
 2.  A Felhasználó a SZOFTVERT semmilyen jogcímen nem adhatja kölcsönbe, bérbe, használatának jogát nem ruházhatja át.
 3. A SZOFTVER bármilyen változtatásának jogát a KÉSZÍTŐ minden előzetes bejelentés nélkül fenntartja.
 4. A SZOFTVER használatát törvények és rendeletek szabályozhatják.
 5. A hatályos törvények és rendeletek betartása a felhasználó felelőssége.
 6. A KÉSZÍTŐ a rábízott információkat, adatokat üzleti titokként kezeli.
 7. A KÉSZÍTŐ nem garantálja, hogy a SZOFTVER bármilyen tetszőleges hardver kiépítésű számítógépen fut. A KÉSZÍTŐNEK nem feladata, hogy a felhasználó által használni kívánt számítógépet alkalmassá tegye a SZOFTVER futtatására.
 8. A Felhasználó vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy jelen szerződés pontjait sem a Felhasználó, sem a Felhasználó felelősségi, vagy ügyfélkörébe tartozó bármely más személy meg ne sértse, beleértve a SZOFTVER másolási tilalmát is. A Felhasználó semmilyen körülmények között nem okozhatja vagy engedélyezheti bárkinek, hogy a SZOFTVERT visszafejtsék, vagy bármi más módon megsértsék, illetve annak bármely részét más programokban alkalmazzák.
 9. A KÉSZÍTŐ elhárít minden felelősséget bármely kárért, ide értve az üzleti haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység megszakadásából, adatok elvesztéséből vagy egyéb veszteségből adódó bármiféle károkért.

A KÉSZÍTŐ semmilyen felelősséget nem vállal információ vagy adatvesztésből adódó károkért.